june 2022Konzertkalender

mondaytuesdaywednesdaythursdayfridaysaturdaysunday
1
2
3

Hansjörg Fink

VITRAUX

20:00 Uhr

4

Thomas Hoppe

Ulf Wallin, Violine & Thomas Hoppe, Klavier

19:00 Uhr

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mandelring Quartett

HAMBACHER MUSIKFEST

20:00 Uhr

16

Mandelring Quartett

HAMBACHER MUSIKFEST

20:00 Uhr

17

Mandelring Quartett

HAMBACHER MUSIKFEST

19:00 Uhr

18

Mandelring Quartett

HAMBACHER MUSIKFEST

15:30 Uhr

Mandelring Quartett

HAMBACHER MUSIKFEST

20:00 Uhr

19

Mandelring Quartett

HAMBACHER MUSIKFST

11:00 Uhr

Mandelring Quartett

HAMBACHER MUSIKFEST

18:00 Uhr

20
21
22
23
24

Thomas Hoppe

Richard Lin, Violine & Thomas Hoppe, Klavier

19:30 Uhr

25
26

Mandelring Quartett

ZWILLBROCK

17:00 Uhr

27
28
29

Mandelring Quartett

Innsbruck

19:00 Uhr

30

Mandelring Quartett

Innsbruck

19:00 Uhr

...